Sustainable Development Goal
17

Тұрақты даму үшін серіктестік

Тұрақты даму мүддесінде жаһандық серіктестік шеңберінде жұмысты жүзеге асыру құралдарын нығайту және жандандыру.