Sustainable Development Goal
3

Жақсы денсаулық және әл-ауқат

Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жастағы барлық адамға қолайлы жағдай жасау.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы