Sustainable Development Goal
5

Гендерлік теңдік

Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және барлық әйелдер мен қыздардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы