Sustainable Development Goal
14

Теңіз экожүйелерін сақтау

Тұрақты даму мүддесіне орай мұхит, теңіз және теңіз ресурстарын сақтау мен оларды ұтымды пайдалану.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы