Sustainable Development Goal
6

Таза су және санитария

Су ресурстарын ұтымды пайдалану және барлық адамдар үшін санитарияны қамтамасыз ету.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы