Sustainable Development Goal
13

Климат өзгеруімен күрес

Климаттың өзгеруіне және оның салдарларына қарсы күрес жөнінде шұғыл шаралар қабылдау.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы