Sustainable Development Goal
12

Жауапты тұтыну мен өндіру

Тұтыну мен өндірістің ұтымды үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы