Sustainable Development Goal
11

Тұрақты қалалар мен елді мекендер

Қалалар мен елді мекендердің қолайлығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігі мен экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Аталған тұрақты даму мақсаттарына сәйкес біздің негізгі бастамаларымыздың орналасуы