Press Release

Call for good practices in the field of digital agriculture

12 July 2021

In collaboration with the Ministry of Agriculture of Kazakhstan, the office of Food and Agriculture Organization (FAO) in Kazakhstan has launched a “Call for good practices on digital agriculture in Kazakhstan”. This call will enable to identify, showcase the good practices and innovative solutions that have proven successful in advancing the digital transformation of agriculture in the different regions of Kazakhstan.

The deadline for submission is 31 July 2021.

Successful Shortlisted candidates will receive the opportunity to present their good practices and outstanding achievements at the national online conference on “Digital Agriculture in Kazakhstan” which will be held in November 2021.

The Call for good practices in digital agriculture seeks submissions from individuals and organisations  in urban and rural areas involved in the agricultural sector of Kazakhstan, including forestry and fisheries.

Contest requirements are as follows:

 • The good practice must be already put into practice, or have been successfully finalised  in the period from 2018 to 2021;
 • The practices must be implemented in Kazakhstan.
 • The good practice must be based on at least one or a combination of various digital technologies (mobile, satellite, cloud computing, machine learning, sensor network, IoT, etc);
 • The solutions indicated in the submission must be accessible and affordable to stakeholders in the agriculture sector, so the practices can be replicable.

*Please be informed that there is no participation fee.

A complete description of the conditions of the Contest is here  

To participate, please submit all information about your good practice at the following link here : https://forms.gle/vHVEDKiJ5UWPgTj26.

Other Information

For any queries, please do not hesitate to contact us at email:  gulnaz.iskakova@fao.org

***

«Қазақстандағы ауыл шаруашылығының цифрлық технологиялары» конкурсы

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп, Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымының аймақтық филиалы (бұдан әрі ФАО) «Қазақстандағы ауыл шаруашылығының цифрлық технологиялары» конкурсының жариялау туралы хабарлайды (бұдан әрі Конкурс). Бұл байқау ауыл шаруашылығына инновациялық технологияларды енгізудегі озық және табысты тәжірибені анықтап, көрсетеді.

Өтініш берудің соңғы мерзімі 2021 жылдың 31 шілдесіне дейін.

Іріктелген шаруа қожалықтарына цифрландыруға салынған инвестициялардың қайтарымын зерттеу және бағалау үшін техникалық-экономикалық мамандар (ФАО есебінен) бөлінеді. Толық ақпаратты ұсынған үміткерлерді Конкурс комиссиясы іріктеп, 2021 жылдың қарашасында өтетін «Қазақстандағы ауыл шаруашылығының цифрлық технологиялары» қорытынды онлайн-конференциясы кезінде өз тәжірибелерін ұсынуға мүмкіндік береді.

Конкурсқа қатысу үшін Қазақстанның ауылшаруашылық саласына, оның ішінде орман және балық шаруашылығымен айналысатын қалалық және ауылдық жерлердегі жеке тұлғалар мен ұйымдардан өтініштер қабылданады.

Конкурс талаптары:

 • Қарастырылып отырған үздік тәжірибелер 2018 және 2021 жылдар аралығында сәтті енгізілуі керек;
 • Өтінімде көрсетілген цифрлық шешімдер Қазақстанда дамуы немесе қолданылуы тиіс;
 • Өтінімде көрсетілген цифрлық шешімдер Қазақстанда жасалған (әлде шетелде жасалып, Қазақстанда пайдаланып жатқан болулары) керек;
 •  Озық тәжірибелер цифрлық технологиялардың кем дегенде бір түріне негізделуі тиіс, соның ішінде мобильді/ спутниктік технологиялар, бұлтты есептеу, машиналық оқыту, сенсорлық желі, заттар Интернеті және т.б.
 • Шешімдер ықтимал көбейту немесе масштабтау үшін ауылшаруашылық саласында жұмыс істейтін мүдделі тараптар үшін қол жетімді болуы керек.

*Конкурсқа қатысу үшін ақы алынбайды.

Конкурстың толық сипаттамасы мына жерде   

Өтініш беру үшін келесі сілтеме бойынша жобаңызды сипаттайтын форманы толтырыңыз https://forms.gle/mp94M5Sqj3X3YqPH8.

Қосымша ақпарат

Егер сізде қосымша сұрақтар туындаса, бізбен келесі электрондық пошта мекенжайы: gulnaz.iskakova@fao.org арқылы байланыса аласыз.

***

Конкурс «Цифровые технологии в сельском хозяйстве Казахстана»

В сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, региональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее ФАО) объявляет конкурс «Цифровые технологии сельского хозяйства в Казахстане» (далее - Конкурс). Этот Конкурс позволит выявить и продемонстрировать передовой и успешный опыт внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Срок подачи заявки - 31 июля 2021 года.

Из числа заявок будет отобран широкий список хозяйств, в которые будут направлены технические и экономические специалисты (за счет ФАО) для исследования и оценки рентабельности инвестиций в цифровизацию. Кандидаты, представившие наиболее полную информацию будут номинированы комиссией Конкурса и получат возможность представить свой опыт в ходе итоговой конференции «Цифровые технологии в сельском хозяйстве Казахстана» в ноябре 2021 года.

К участию в Конкурсе принимаются заявки от частных лиц и организаций в городских и сельских районах, вовлеченных в сельскохозяйственный сектор Казахстана, включая лесное и рыбное хозяйство.

Условия Конкурса:

 • Рассматриваемые передовые практики должны быть успешно реализованы в период с 2018 года по 2021 год.
 • Цифровые решения, указанные в заявке, должны быть разработаны либо применены в Казахстане;
 • Передовые практики должны быть основаны, как минимум, на одном из видов цифровых технологий, в т.ч. мобильные/спутниковые технологии, облачные вычисления, машинное обучение, сенсорная сеть, Интернет Вещей и др.
 • Решения должны быть доступными для заинтересованных сторон, работающих в сельскохозяйственном секторе, для возможного повторения или масштабирования.

*плата за участие в конкурсе не взимается.

Полное описание условий Конкурса здесь.

Для участия заполните форму, описывающую Ваш проект, по ссылке https://forms.gle/FvFiBSZyqTTRVAME6

Дополнительная информация

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с нами по следующему электронному адресу gulnaz.iskakova@fao.org

 

Call for good practices in the field of digital agriculture

Elnara Bainazarova

Elnara Bainazarova

RCO Communications and Advocacy Adviser

UN entities involved in this initiative

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Goals we are supporting through this initiative